Załóż konto

Zakładanie nowego konta

1. Administratorem Portalu Pacjenta jest Województwo Podlaskie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok.

2. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię i nazwisko, PESEL, adres e-mail, hasło i login) na poziomie regionalnym, które odbywa się w zbiorze danych osobowych o nazwie: Ewidencja użytkowników Platformy Regionalnej, którego administratorem jest Województwo Podlaskie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Celem przetwarzania danych osobowych jest zarządzanie udzielaniem usług medycznych.

3. Po aktywowaniu konta w podmiocie leczniczym i wyrażeniu pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w zbiorze o nazwie: Regionalne repozytorium dokumentacji medycznej, którego administratorem jest podmiot leczniczy, Użytkownik uzyska dostęp do swojej dokumentacji medycznej poprzez Portal Pacjenta.

4. Użytkownik ma prawo do poprawiania swoich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

* - pola wymagane

+-formValidationInfo-+

Zweryfikuj wprowadzone dane

+-errorText-+ +-successText-+ +-requestPendingText-+

info_red

Informujemy, iż z przyczyn niezależnych od Portalu Pacjenta,  a leżących po stronie Uniwersyteckiego Szpitalnego Klinicznego w Białymstoku, podczas rejestracji do niektórych poradni ww. podmiotu mogą występować błędy.

Przepraszamy za niedogodności.