Kontakt z redakcją

Prosimy o wprowadzenie pytania lub informacji

Z uwagi na bezpieczeństwo danych osobowych, prosimy o unikanie przesyłania w treści wiadomości numerów PESEL oraz haseł do kont na Portalu Pacjenta.

W przypadku konieczności szerszej identyfikacji użytkownika powiadomimy o tym fakcie w odpowiedzi na zgłoszenie.

W celu przyspieszenia realizacji zgłoszenia prosimy o podanie w jego treści jak najbardziej szczegółowych informacji.

 
1 2

zmiana adesu email

W przypadku konieczności zmiany nieprawidłowo wprowadzonego maila: prosimy o podanie:

  1. loginu użytkownika, dla którego ma zostać wprowadzona zmiana
  2. adresu email, który został nieprawidłowo wpisany
  3. nowego adresu, na który adres email ma zostać zmieniony.

 

eRejestracja

W przypadku problemów z elektroniczną rejestracją, prosimy o wskazanie:

  1. nazwy podmiotu leczniczego
  2. nazwy poradni,
  3. ew. nazwiska lekarza i godziny

przy których wystąpił ewentualny błąd.